Vogel’s maakt een grote stap met MVO

Vogel’s maakt een grote stap met MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met Vogel’s. Als familiebedrijf vindt Vogel’s het niet alleen belangrijk goed voor de medewerkers te zorgen, maar ook voor de planeet en de mensen om ons heen. Om te laten zien hoe ze dat dan doen, wordt er vanaf 2021 jaarlijks een MVO-verslag gepubliceerd.

In het MVO-jaarverslag komen niet alleen de duurzame doelen van het afgelopen jaar aan bod, maar wil Vogel’s ook de ambitie naar de toekomst uitspreken. Zo is voor 2024 bekend dat Vogel’s niveau 3 te behalen van de MVO Prestatieladder wil behalen, in totaal zijn er 5 niveau’s. Maar wat is dan een MVO prestatieladder? De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk het maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen. Het zorgt ervoor dat bedrijven duurzame doelen concreet, objectief en aantoonbaar maken. De aspecten van de Prestatieladder vallen onder People, Profit en Planet. Binnen deze onderwerpen worden de doelstellingen geformuleerd. Geïnteresseerd in het volledige MVO-verslag van Vogel’s? Die vind je hier: https://www.vogels.com/nl-nl/c/mvo-jaarverslag.